DSC 5931klvDuurzame organisatieontwikkeling gaat over het doorvoeren van betekenisvolle veranderingen in organisaties en mensen. Mijn kracht is: begeleiden van veranderingen op het persoonlijke en op het organisatievlak.

Als econoom en als coach koppel ik inhoudelijke organisatievraagstukken aan het gedrag van mensen en voer op beide processen regie.

Mijn kracht en mijn hart liggen bij het verbinden van mensen aan resultaten. Dat is de rode draad in veranderopdrachten, coachingstrajecten en workshops.

(Executive) Coaching
Vooral voor bestuurders, leidinggevenden en professionals. En steeds vaker jonge mensen die behoefte hebben aan een seniorcoach. Specialisatie in:

  1. Leiderschap en persoonlijke ontwikkeling
  2. Effectiviteit en zingeving in het werk
  3. Executive coaching

Intensiteit: 5 tot 8 gesprekken van 2 uur

Organisatieontwikkeling
De next step. Wij verbinden een organisatieuitdaging (Why, How en What) aan een leeruitdaging: wat hebben mensen te leren om het doel te halen? Wij interveniëren o.a. op de kwaliteit van de dialoog en de besluitvorming. Beide zijn een belangrijke indicator voor uw organisatie-effectiviteit. Wij bieden:

  1. Verhogen effectiviteit van het MT of de directie
  2. Team-functioneren met behulp van Management Drives
  3. Sparringpartner voor de directeur / leidinggevende

Intensiteit: maandelijkse bijeenkomsten van 2 tot 4 uur

Veranderopdrachten
In samenwerking en samenspraak met de stakeholders van de organisatie geven wij leiding aan het veranderproces. Ons aanbod:

  1. Zorgen voor een heldere uitdaging en idee hoe daar te komen (visie op ontwikkeling)
  2. Verbinden van mensen aan het gewenste resultaat (creëren ownership)
  3. Regievoeren over de veranderopdracht en zorgen voor implementatie (actie en resultaat)

Intensiteit: wekelijks 2 tot 3 dagen per week op locatie

Kenmerkend
Brede blik – Resultaatgericht – Ervaren - Samen - Gericht op zinvolle veranderingen – Betrokken – Positief - Systemische aanpak - Spiegel voorhouden - Verantwoordelijkheid dragen en neerleggen waar die hoort - Zorgen voor beweging – Hart voor de zaak - Verrassend

Geinteresseerd? Bel voor een vrijblijvende kennismaking! 055 – 5766 773

Perspectief bieden

Is mijn talent. Anders kijken

Naar gedrag en inhoud

Op verschillende niveaus

Verbinden

Van mensen
en hun kennis en kunde

Aan een gewenst resultaat

Doen we door dialoog

Resultaat en proces

Hoe beter de dialoog

Hoe groter de kans op

Duurzaam resultaat  

Mijn adres

Jellema Consultancy
Mr. van Hasseltlaan 27
7316 DJ Apeldoorn
T: 055 – 5766 773

social-icons-10