Skip to main content

Eneco, Siemens, PWC, BDO, Kadaster, Cap Gemini, Atos, Gemeente Almelo, -Apeldoorn, Texel en -Zandvoort, ING, Vilente, GGZ Nijmegen, Vilente, Woonzorgunie, Woningcorporatie, ROC, Hospitainer, Shell Pernis, ABN-AMRO, Apenheul, PKN Krimpen a/d IJssel, BVH Groep, K4 architecten, Weevers, ATP, Nachon, Faculteit Economische Wetenschappen EUR.

Een opdrachtgever weet wat hij wil...

Opdrachtgevers zijn belangrijk, omdat een goede opdrachtgever weet wat hij wil en de randvoorwaarden creëert. Een opdrachtgever heeft het meest aan mij als hij integer voor het best haalbare resultaat wil gaan. Met mijn skills en ervaring kan ik kwaliteit leveren op gebied van:

 • Analyse: Cultuurdiagnose in organisaties en participatieve strategieontwikkeling
 • Resultaat boeken: Begeleiden complexe projecten en fusie-integratietrajecten
 • Ontwikkeling: Coaching en intervisiebegeleiding
 • Professionalisering: Schaduwmanagement van de directie, begeleiding voor Raden van Toezicht

Ik ben in staat om mensen die verschillende belangen en inzichten vertegenwoordigen te verbinden en inspiratie te brengen waardoor resultaat mogelijk wordt en samenwerken perspectief krijgt. Hieronder staan enkele projecten uit mijn praktijk.

Leider van cultuurveranderingstraject


 

Deze opdracht voor een grote onderneming is het sluitstuk van het strategietraject en een reorganisatie. Een nieuwe strategie vraagt om nieuw gedrag: als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg. Een cultuur waarin duurzaamheid en zakelijkheid samenkomen is nodig om de strategische doelen te halen. Opdracht:

 • Ontwerpen cultuurtraject waarin Identiteit, Strategie en Gedrag centraal staan.
 • Leiden van het cultuurveranderingsproject voor directie en medewerkers.
 • Coachen van de MT’s op hun leiderschap en gedrag.
 • Aan de hand van concrete situaties coachen op teamdynamiek, gedrag en samenwerking in combinatie met het leiden van inhoudelijke werksessies.

Resultaat: Medewerkers geven de feedback dat het de eerste keer is dat cultuurverandering voor hen concreet wordt en betekenis krijgt in de dagelijkse praktijk.

 

Begeleider stuurgroep Finance & Control
in post fusietraject


Vier zorginstellingen fuseren tot een nieuwe organisatie. De Finance en Control afdeling heeft de opdracht om een plan op te stellen voor de integratie. De opdracht is:

 • Begeleiden van het post-fusieproces.
 • Met de managers toetsen van de onderbouwing en haalbaarheid van de plannen
 • Opstellen profiel van de manager van de nieuwe afdeling, waarna de organisatie sollicitatierondes houdt.
 • Coachen van de nieuwe manager.

Resultaat: De integratie wordt uitgevoerd, managers zijn betrokken en blijven aangehaakt in een proces waarbij één de nieuwe leider wordt.

 

Projectleider, gezondheidsservice
voor gepensioneerde medewerkers


Een Arbodienst van een grote onderneming wil in samenwerking met de zorgverzekeraar preventieve keuringen aanbieden aan gepensioneerde medewerkers. Om de rentabiliteit en haalbaarheid te toetsen van deze dienstverlening wordt het project NIPED gestart.

 • Opstellen businesscase.
 • Toetsen logistieke haalbaarheid door testen uit te voeren in de markt.
 • Meten tevredenheid van proefklanten.
 • Opleveren aanpak voor implementatie.

Resultaat: Onderbouwd advies om de dienst in de markt te zetten. De preventieve gezondheidsservice wordt nog steeds aangeboden aan gepensioneerden van dit bedrijf.

Begeleiding directie


De opdrachtgever is een stichting met een tweehoofdige directie. Er is onduidelijkheid in het leiderschap. Het gaat om:

 • Verbeteren van de samenwerking tussen de directieleden door coaching.
 • Verbeteren samenwerking tussen directie en Raad van Toezicht.
 • Inventariseren van de belangen, de rollen en de strategische uitdagingen.
 • Faciliteren van de dialoog tussen de directeuren.

Resultaat: vertrouwen en begrip bereiken goed niveau. Tevredenheid bij de RvT over de rolverdeling en de strategie. Als twee jaar later een directiewisseling plaats vindt, wordt vanuit een positieve setting een nieuwe directievoorzitter geworven en is het leiderschap duidelijk.

 

Leider professionaliseringstraject


De zorginstelling is ontstaan na een fusie van drie stichtingen met meerdere verzorgingshuizen. De huizen hebben verschillende identiteiten en willen die behouden. Er is grote hang naar zelfstandigheid, waardoor de synergievoordelen met moeite worden gehaald. De bestuurder zet door, maar raakt in conflict. De opdracht is:

 • In kaart brengen wat de oorzaak van het probleem is en hoe de cultuur hieraan bijdraagt. Ik leg een verband tussen het gedrag van de RvT en de RvB en de problemen die ze signaleren.
 • Rolverdeling tussen bestuur, RvT, OR en Cliëntenraad op orde te brengen
 • Begeleiden van de RvT in een professionaliseringsslag (wat is toezicht, welke informatie is nodig, hoe verhouden we ons tot de bestuurder)
 • Mediation tussen bestuurder en Cliëntenraad
 • Met identiteitsraden opstellen van ‘winst en verliesrekening’ van de fusie in termen van identiteit en synergievoordelen

Resultaat: De Raad van Toezicht is bereid een nieuwe voorzitter uit haar midden te kiezen. Zittende leden maken plaats voor nieuwe ervaren toezichthouders. Het conflict tussen cliëntenraad en bestuurder de-escaleert en externe procedures worden gestopt. Identiteitsraden weten zich gehoord en steunen integratie van operationele processen.

 

Schaduwmanager directeur


Een succesvol adviesbureau is geraakt door de crisis. De directeur moet de financiële gezondheid van de onderneming te herstellen. De organisatie is een maatschap, met een wisselende directievoorzitter. Mijn opdracht is:

 • Coachen van de directeur op gebied van leiderschap, bedrijfsvoering, management van liquiditeit en het leiden van de reorganisatie.
 • In werksessies effect van interventies bespreken en monitoren.

Resultaat: De organisatie is afgeslankt en goed door de crisis gekomen. 

Opdrachtgevers

Jellema Consultancy heeft klanten in zakelijke dienstverlening, de zorg, de gemeenlijke overheid en NGO's.