Skip to main content
Eneco, Siemens, PWC, BDO, Kadaster, Cap Gemini, Atos, Gemeente Almelo, -Apeldoorn, Texel en -Zandvoort, ING, Vilente, GGZ Nijmegen, Vilente, Woonzorgunie, Woningcorporatie, ROC, Hospitainer, Shell Pernis, ABN-AMRO, Apenheul, PKN Krimpen a/d IJssel, BVH Groep, K4 architecten, Weevers, ATP, Nachon, Faculteit Economische Wetenschappen EUR.

Een critical friend
die spart, spiegelt en confronteert

 

Als leider of professional bent u waarschijnlijk gewend om 95 % van uw vragen en problemen zelf op te lossen. Een enkele keer lukt dat niet. Ook niet na een goed gesprek met een vriend(in). Misschien is het dan tijd voor een coach. Bij coaching kijken we naar 'de vraag achter de vraag': wat maakt dat u in deze situatie niet tot een oplossing komt? Daar ligt de sleutel.

Wie komen in mijn praktijk?


 

Vooral bestuurders, leidinggevenden en professionals. En steeds vaker jonge mensen die behoefte hebben aan een seniorcoach. Waar klanten werken is verschillend: bij grote bedrijven, in de zorg en bij de overheid. Wat is de overeenkomst: ze willen leren en reflecteren in een vertrouwelijke en professionele setting.

 

Centrale thema’s


  • Leiderschap en persoonlijke ontwikkeling
  • Effectiviteit en zingeving in het werk
  • Executive coaching

De zakelijke context is vaak de aanleiding om een coachtraject te starten. En tegelijk weet iedereen dat je jezelf in elke situatie meeneemt. Daarom zijn leiderschap en persoonlijke ontwikkeling onlosmakelijk verbonden.

In een gesprek komt naar voren welke invloed uw manier van denken en doen heeft op uzelf en op anderen. Het coachgesprek is als een spiegel, oordeelsloos zonder vrijblijvend te zijn. Voor een coache is dat soms confronterend. Er ontstaat een nieuw perspectief en u ervaart zelf wat u wilt veranderen. Als het nodig is gebruik ik instrumenten of methodieken. Dat varieert van Transactionele Analyse, Levensloopbeschouwing, Geweldloze communicatie tot Management Drives. Centraal staat uw leervraag, alle interventies zijn daaraan ondergeschikt.

Voor executives is het sparren, stoom afblazen en reflecteren vaak net zo belangrijk als het veranderen. De spiegel van het coachgesprek kan ontnuchteren en helpen om ballast af te schudden, omdat ik luister en teruggeef wat ik zie. Geen sociaal wenselijke antwoorden, maar gelijkwaardigheid in het gesprek staan centraal. Mijn management- en toezichtervaring zijn hierin ondersteunend.

 

Belangrijk om te weten


Vertrouwen is de basis van een (coach)relatie. Tijdens de kennismaking heeft u gelegenheid om te ervaren of de persoonlijke klik er is en te beslissen of u vertrouwen heeft in het voorgestelde traject. We bespreken wat uw doel is en wat u nodig heeft om te leren.

De kennismaking is vrijblijvend. Als u besluit om door te gaan, is het gesprek onderdeel van het traject. Een traject bestaat gemiddeld uit 5 gesprekken van 2 uur en is afgestemd op uw vraag. Het aantal stellen we samen vast.

Vertrekpunt voor de coaching is dat u bereid bent om te reflecteren op eigen gedrag in relatie tot de ander en verantwoordelijkheid wilt nemen voor eigen handelen. Een schriftelijke reflectie op hetgeen besproken, gedaan en geleerd is, is onderdeel van het traject. U kunt ook gebruik maken van de coachingsmonitor van de NOBCO.

De ethische code, de klachtenregeling en het AVG beleid, kunt u lezen door op de link te klikken. Voorop staat dat ik ieder traject professioneel en met aandacht uitvoer, gericht op wat u wilt bereiken.

Wie is Marieke als coach


Marieke is een ervaren coach met bijna 30 jaar werkervaring in de zakelijke context. Met een verrassende combinatie van intuïtie en ratio komt ze met mensen tot de kern van hun vraag. Ze maakt moeilijke dingen bespreekbaar en hanteerbaar. Haar achtergrond als econoom en ruime ervaring in zowel coaching, verandermanagement, leidinggeven als diverse toezichthoudende rollen, maakt dat ze de werkcontext begrijpt en van perspectief kan wisselen.

Wat zeggen anderen over haar

‘Ze is veelzijdig, professioneel en betrokken. Gericht op datgene wat ik nodig had om me te ontwikkelen.’ ‘Ze heeft een groot inzicht in menselijk handelen en gevoel voor de context waarin ik werk.’ ‘Ze is eerlijk, spiegelt en creëert een sfeer waarin ik mezelf durf te zijn’. ‘Ze komt tot de kern, confronteert en dat is wat ik nodig had.’ ’Ik hoop dat je dit werk nog heel lang blijft doen. Het is heel bijzonder.’

EIA keurmerk

Marieke is lid van NOBCO, de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches en gecertificeerd als Master Practitioner. Voor deze accreditatie door de EMCC zijn honderden uren coachervaring nodig, aantoonbare bewijzen van deskundigheid, een eigen verantwoorde professionele benadering op basis van een breed scala aan modellen en moet de coach een aantoonbare eigen bijdrage aan het vakgebied hebben geleverd. In Nederland zijn er circa 50 coaches op dit niveau geaccrediteerd en werkzaam.

 

Netwerken


Marieke is als executive coach verbonden aan CoachNetwerk, een netwerk dat raamcontracten heeft met grote bedrijven in Nederland. Daarnaast is zij verbonden aan Movimento, bureau voor werving en selectie in de zorg. Marieke coacht voor hen bestuurders die geplaatst zijn op een nieuwe positie, begeleidt intervisie en zij begeleidt bestuurders in de zorg die zich willen accrediteren bij de NVZD.

Opdrachtgevers

Jellema Consultancy heeft klanten in zakelijke dienstverlening, de zorg, de gemeenlijke overheid en NGO's.