Skip to main content

De kunst van het waarnemen...

Goed waarnemen, met al je zintuigen, is voor veel mensen niet vanzelfsprekend.
Nadenken, in je hoofd zitten, dat lukt vaak veel beter.
Fysieke en emotionele ervaringen zijn echter belangrijke informatiebronnen
die waarde hebben voor strategische en persoonlijke vraagstukken.
Daarom zijn ze belangrijk in coaching en leiderschap.

Compassie

Uit een situatie van onmacht is het moeilijk loskomen.
Eigenlijk weet je niet wat je moet doen of waar je heen wilt. Er is verleiding om te blijven waar je bent. 

Verlangen naar heelheid en anders kijken. Oordeelsloos voelen. Het ‘niet weten’ accepteren.
Een ruimte, waar je jezelf en de ander kunt zien. 

Jezelf onder ogen ontmoet je de ander. Kijkend waar licht is.
De weg naar binnen wordt de weg weer naar buiten.