Inspiratie

Bezield en bezorgd

Een maatschappij die alles afmeet aan materiele goederen, geld en getallen raakt zijn bezieling kwijt en gaat zijn eigen ondergang tegemoet. Die wijsheid kunnen we al leren van Plato. In het begin van de 21e eeuw leken we deze wijsheid te zijn vergeten. Alles in onze maatschappij moest meetbaar worden en langzamerhand werd een getal representant van de werkelijkheid. En voor de sommigen ‘de’ werkelijkheid.
Als er één sector is waar mensen intrinsiek gemotiveerd zijn, dan is het wel de zorg. Mensen gaan doorgaans in de zorg werken omdat ze iets willen betekenen voor een ander en iets willen bijdragen aan het grotere geheel. Als je dat weet en je hebt de opdracht om de zorg toch efficiënter te organiseren, hoe doe je dat dan?
Sommige bestuurders kiezen voor het model van ‘wantrouwen’; zij sturen met name op getallen en controleren wat wordt opgeschreven. De realiteit heeft niet hun interesse. Een ander deel van de bestuurders lijkt zich meer bewust van de bijwerkingen van een regelsysteem dat zich met name baseert op ‘meten is weten’. Als zij kiezen voor ‘vertrouwen’ als basis voor aansturing, sluiten zij dan de ogen voor de regelsystemen die de zorg rijk is en die ook bijdragen aan professionaliteit?

Een derde weg

Als we alle veranderkundige kennis terugbrengen tot een paar essenties dan heeft een organisatie in verandering een tweeledige opdracht:
1. Antwoord geven op de vragen: Why, How en What. In goed Nederlands: wat is het bestaansrecht van onze organisatie (bezieling), hoe geven we daar vorm aan (strategie) en wat gaan we in de uitvoering doen (mens en taak)?
2. Onderkennen wat de leervraag is van de hele organisatie. Omdat de organisatie zich moet aanpassen aan de omstandigheden, kan ze niet hetzelfde blijven doen. Die aanpassing voltrekt zich niet vanzelf. Er is een leeropdracht voor alle niveaus: van bestuur tot uitvoering.

Uw vraag, onze expertise

Als uw organisatie bezield is, dan kunt u ongetwijfeld antwoord geven op de vragen Why, How en What. Onze expertise is om door dialoog met directieteams, teamleiders en mensen in de uitvoering de leervraag van de organisatie helder te krijgen. Die gaat altijd over gedrag, onderlinge interactie en interactie met stakeholders, variërend van de cliënt tot de Raad van Toezicht. Deze leervraag van mensen ontdekken en begeleiden tot effectief gedrag is onze expertise. En doorslaggevend voor uw succes. Uw succes in het bieden van goede zorg is tegelijk onze bezieling.

Perspectief bieden

Is mijn talent. Anders kijken

Naar gedrag en inhoud

Op verschillende niveaus

Verbinden

Van mensen
en hun kennis en kunde

Aan een gewenst resultaat

Doen we door dialoog

Resultaat en proces

Hoe beter de dialoog

Hoe groter de kans op

Duurzaam resultaat  

Mijn adres

Jellema Consultancy
Mr. van Hasseltlaan 27
7316 DJ Apeldoorn
T: 055 – 5766 773

social-icons-10