Efficiencyverbetering

arrowsOrganisaties hebben van nature de neiging om vet op de botten te creëren. Van tijd tot tijd is het nodig om de bezem er door te halen. Efficiency verbeteren kan op verschillende manieren. In de kern draait het om: is datgene wat we doen nog nodig om het doel te behalen, kan het slimmer en met minder handelingen? 

Efficiency door Innovatie

Mensen hebben een goede reden om te doen wat ze doen. Als je vraagt of het slimmer kan, leggen ze meestal uit waarom het belangrijk is datgene te blijven doen wat ze deden. Efficiency verbetering heeft te maken met slimmer werken, cultuur en met het verenigen van ogenschijnlijk tegenstrijdige waarden. Daar komen gedragsverandering, innovatie en creativiteit om de hoek kijken. Efficiencyverbeteringen doorvoeren betekent in de praktijk 'loslaten' van oude gewoontes. Daarom vind ik de ideeën van medewerkers belangrijk, luister ik naar het verhaal achter de activiteiten en besteed ik aandacht aan de inbedding van nieuwe of andere werkwijzen. Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de ideeën al bij u op de afdeling beschikbaar is. Een coöperatieve aanpak is volgens mij doorslaggevend voor het slagen van de implementatie. Mijn ervaring met bedrijfsprocessen en mijn werk als coach zorgen voor de balans tussen ratio en gevoel, inhoud en gedrag bij het doorvoeren van efficiencyverbeteringen.

Perspectief bieden

Is mijn talent. Anders kijken

Naar gedrag en inhoud

Op verschillende niveaus

Verbinden

Van mensen
en hun kennis en kunde

Aan een gewenst resultaat

Doen we door dialoog

Resultaat en proces

Hoe beter de dialoog

Hoe groter de kans op

Duurzaam resultaat  

Mijn adres

Jellema Consultancy
Mr. van Hasseltlaan 27
7316 DJ Apeldoorn
T: 055 – 5766 773

social-icons-10