Organisatieveranderingen

Betekenisvolle veranderingen in organisaties vragen om stevige leiders. Leiders die inhoudelijk van de hoed en de rand weten en die planmatig werken. Maar zeker ook leiders die gevoel hebben voor de emotionele impact van de veranderingen. Die leiders ondersteunen wij graag.

Schaduwmanagement

Als u uw bedrijf door de crisis moet leiden en uit een verlieslatende situatie weer in de zwarte cijfers moet brengen, komen er veel uitdagingen op u af. Dan heb je iemand nodig met wie je de voortgang bespreekt, waaraan je je kunt spiegelen en met wie je afwegingen kunt delen.
Ik bied schaduwmanagement aan bij directeuren die hun aanpak willen toetsen. Door maandelijkse gesprekken van drie uur te voeren heeft u genoeg bagage om tussentijds uitvoering te geven aan de plannen. Mijn aanpak is persoonlijk, inhoudelijk scherp en gericht op het welzijn van u en de organisatie.

Perspectief bieden

Is mijn talent. Anders kijken

Naar gedrag en inhoud

Op verschillende niveaus

Verbinden

Van mensen
en hun kennis en kunde

Aan een gewenst resultaat

Doen we door dialoog

Resultaat en proces

Hoe beter de dialoog

Hoe groter de kans op

Duurzaam resultaat  

Mijn adres

Jellema Consultancy
Mr. van Hasseltlaan 27
7316 DJ Apeldoorn
T: 055 – 5766 773

social-icons-10