Intervisie

Intervisie

Intervisie is Leren door de wijsheid van de groep aan te boren. Door de deelnemers op een gestructureerde manier vragen te laten stellen, leren mensen hun eigen thema, vraag of probleem op een andere manier te benaderen. 

Intervisie voor professionals

De meeste professionals houden van hun vak en vinden het leuk om er steeds beter in te worden. Intervisie is een uitdagende manier om jezelf te verbeteren en te leren. Ben je uitgekeken op de 'incident methode', vraag ons voor de afwisseling om 4 bijeenkomsten te begeleiden. Gegarandeerd haalt u meer uit de intervisiebijeenkomst en doet u weer nieuwe inspiratie op.

Intervisie voor MT leden

Ben je geen arts of hulpverlener, maar een leidinggevende met de wens om te leren?, zet dan met collega's een intervisiegroep op. We begeleiden de start en helpen de groep op weg om zelfsturend met intervisie aan de slag te gaan. In 2014 hebben we meerdere groepen begeleid en van nieuwe ideeen voorzien.

Intervisie als organisatieontwikkelingsinstrument

Heeft uw organisatie te maken met grote veranderingen, waarin mensen anders moeten gaan werken dan voorheen? Als u vergeet te sturen op gedrag, zult u ervaren dat oude patronen terugkeren. Intervisie met multudisciplinaire groepen binnen de organisatie zet mensen aan tot zelfreflectie en veranderingen in eigen gedrag. Wij hebben er goede ervaring mee, bij de overheid en het bedrijfsleven. Als u wilt weten hoe het kan werken in een organisatie met veel mensen, komen we graag een keer praten om onze ideeen uit te leggen. Intervisie is leuk, kostenvriendelijk en heeft grote impact.